سایت گردشگردی
هیرکان توریسم

غذاهای محلی استان گلستانDeprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/hirkanto/public_html/connect.php on line 3
صنایع غذایی مینودشت 

گیاه جرجرم نوعی گیاه خودرو و وحشی است که برگهای آن به شکل قلب و از اوایل آبانماه در زمینهای پنبه و باقلا بیشتر به چشم میخورد و سایر موارد در زمینهای بکر و زیر درختان هم میتوان مشاهده نمود.

 

1394/10/12:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

ساک کردکوی

                                                              


1394/09/21:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

تندیری نون


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

بنجکی نون

صبحانه ای مقوی


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

بانجام خارش(خورش بادمجون(


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

ماش آش 


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

دانه آش (آش برنج(


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

آش ماست سنتی(کردکوی(


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی کردکوی 

اسبناق پته 


1394/09/19:تاریخ ثبت


غذاهای محلی علی آباد کتول 

غذاهای محلی کتول

در کشور عزیزمان ایران و در هر نقطه از این سرزمین زیبا وقتی قدم می گذاریم؛ می توانیم از جاذبه ها و گردشگری های آن لذت فراوان ببریم و با استفاده و آشنایی با غذاهای سنتی و محلی هر یک ازاستان های کشورمان می توانیم لذت این سفرها و گردشگری ها را جذابتر و به یادماندنی تر کنیم و مطمئن هستیم که استان گلستان و شهرستان علی آباد کتول و منطقه کتول هم از این قضیه مستثنی نیست و میتواند با امکانات و لباس های محلی و غذاهای محلی و اماکن گردشگری؛ یادگاری به یادماندنی در تمام عمر در ذهنمان ثبت کند.


1394/09/17:تاریخ ثبت