سایت گردشگردی
هیرکان توریسم

صنایع دستی استان گلستانDeprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/hirkanto/public_html/connect.php on line 3
صنایع دستی مینودشت 

باتوجه به شرایط زیستی مناسب، شهرستان مینودشت از گذشته مهاجرپذیر بوده است. ازاین رو قومیت های مختلفی دراین شهرستان زندگی می کنند، که مهمترین آنها قزلباش، فارس، سیستانی و بلوچ و.... می باشد. هر کدام از این اقوام صنایع دستی مخصوص به خود دارند...


:تاریخ ثبت


صنایع دستی علی آباد کتول 

لباس های محلی شهرستان علی آبادکتول دارای پیشینه ای تاریخی و آمیخته با فرهنگ و آدب و رسوم این شهرستان می باشد.


1394/09/17:تاریخ ثبت


صنایع دستی علی آباد کتول 

نمد مالی؛ هنرقوم کتول


1394/09/17:تاریخ ثبت


صنایع دستی رامیان 

صنایع قدیمی بومی محلی شهرستان رامیان


1394/09/17:تاریخ ثبت


صنایع دستی رامیان 

صنایع دستی مردم هر منطقه یکی از نمونه‌های عینی و مجسم فرهنگ آن منطقه و نشانه ای از پایبندی، علاقه و اعتقاد آنان به آداب و رسوم وهویت فرهنگی شان می‌باشد.


1394/09/15:تاریخ ثبت


صفحه ای وجود ندارد!